Avtal - Användande av bokningstjänsten

1 Felaktigt telefonnummer
Om du angivit ett felaktigt telefonnummer och ej kan kontaktas anses bokningen ogiltig och taxibolaget har ingen skyldighet att genomföra bokningen.

2 Informationslagring
Vid genomförd bokning sparas information för att kunna spåra dator och användare vid eventuellt missbruk.

3 Skadeståndskrav vid missbruk
Om bokningstjänsten saboteras eller missbrukas i form av falska bokningar leder detta till skadeståndskrav samt polisanmälan.
Rättegång hålls i Svensk domstol.

4 Prisinformation från Taxibolag
När taxiresans från- och tilladress, datum/tid samt antal personer har valts visas prisinformation för varje taxibolag som kan utföra den valda resan.

Prisinformationen för resor på taxameter är ett beräknat pris utifrån taxibolagets tariffer och Taxibokning tar inget ansvar för om detta pris skiljer sig från det faktiska slutpriset.
Det kan även förekomma att ett pris inte kan räknas ut mellan vissa adresser.

5 Avbokning
Om resenären ej har möjlighet att fullfölja resan skall resan snarast avbokas hos taxibolaget/beställningscentralen.

Om resenären uteblir från en bokad resa utan avboka denna har taxibolaget rätt att debitera resenären för den uteblivna körningen motsvarande den kostnad som resan normalt skulle medfört samt eventuella administrativa kostnader.
Eventuell tvist avgörs i Svensk domstol.

6 Felanmälan
Taxibokning.se är endast förmedlare av bokningen, om man som resenär
har stött på problem med resan skall detta anmälas till taxibolaget.

7 Personuppgifter
Resenärens personuppgifter lämnas inte utan någon förutom till det av kunden
valda taxibolaget samt för internt bruk och bevakning.

Fel på bokningsfunktionen kan anmälas från kontaktsidan eller
till e-postadress info@taxibokning.se

8 Kort och online-betalningar
För resor som betalas med kort och eller annan online-betalning så hanteras betaltransaktionen av PayEx, www.payex.se

9 Tilläggskostnader
Om resans är förbetald och destination ändras under pågående färd, samt att på vissa resvägar och destinationer som flygplatser, broar, färjor mm kan det tillkomma avgifter som betalas direkt i taxibilen.

10 Samåkning
Vid samåkning delas resenärernas kontaktuppgifter med övriga medresenärer via mail när bokningen godkänns av taxibolaget. När betalning sker i bil skall kostnaden delas mellan samtliga resenärer vid avslutad transport.

Tillbaka